Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

 

1. Opłaty za obiady za czerwiec 2017 r. 

Uczniowie: 56,00 zł           

Nauczyciele: 98,00 zł

Wpłaty  proszę dokonać  do 10.06.2017 r. na konto szkoły:

 ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

22.09.2016 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. R. Kincla w Raciborzu odbył się Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, w którym uczniowie naszej szkoły zajęli ponownie wysokie miejsca:

Im. Miłosz Kędzior,

IIm. Magdalena Górecka,

IVm. Milena Gnot.

W klasyfikacji szkół podstawowych zajęłiśmy I miejsce. Uczniowie zostali przygotowani przez K. Jasion. Gratulujemy serdecznie!

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
czytaj więcej
  • Zarządzenie dyrektora

Racibórz 13.09.2016                                                                                                                                                   

 

Zarządzenie nr 8/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z dnia 12 września 2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017  w dniach:
31.10.2016,   2.05.2017,  16.06.2017,  22.06.2017.

§ 2

W ww. dniach czynna będzie świetlica szkolna , zapewniając opiekę nad uczniami, którzy zostaną zgłoszeni w terminach podanych przez wychowawców .

§ 3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września o ustalonych terminach dni wolnych oraz o  organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor Szkoły

 

  • Ogłoszenie

Uwaga uczniowie oraz rodzice/opiekunowie.
W środę, 14 września 2016r., o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum Kultury Przy ul. Chopina 21 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów i stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki za II semestr roku szkolnego 2015/2016.
Stypendyści to uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,5 i min. b. dobrą ocenę z zachowania. Proszę, aby nagrodzeni uczniowie przybyli ok. godziny 16:50, by punktualnie rozpocząć galę.

  • List do Uczniów

Rzecznik Praw Dziecka napisał list do  wszystkich Uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. List do pobrania poniżej.

  • Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia 1 września 2016 r.:

godzina 8:30 – klasy II-VI
godzina 9:30 – klasy I

Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców!

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 czerwca 2016 r. to wyjątkowy dzień dla szóstoklasistów naszej szkoły. Kończą nie tylko rok szkolny, ale szkołę podstawową. O godzinie 17.00 w sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uroczystość rozpoczęła się staropolskim polonezem w wykonaniu absolwentów. Można było podziwiać piękno i grację dziewcząt oraz szyk i elegancję chłopców.

Po powitaniu  i odśpiewaniu hymnu nastąpiło podniosłe przekazanie sztandaru nowemu pocztowi. Następnie absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie. Dyrektor B. Małek pogratulowała młodzieży ukończenia szkoły i życzyła sukcesów w dalszej nauce.

Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi, a ich rodzice otrzymali z rąk dyrektora listy gratulacyjne i podziękowania. 

Pożegnanie klas szóstych
czytaj więcej
  • OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE DARMOWYCH WEJŚĆ NA BASEN H2O.

Uczniowie raciborskich szkół podstawowych mogą  korzystać z darmowych (1 godzinnych w danym dniu) wejść na H2Ostróg (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej). Wejścia od poniedziałku do piątku
w godzinach od: 6.00-9.00, 13.00-14.00 i 14.00-15.00.
Ilość wejść darmowych na każdą godzinę jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa.
Uczniowie, którzy nie ukończyli 13 roku życia muszą znajdować się pod opieką pełnoletniego opiekuna, bądź każdorazowo okazywać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na samodzielne korzystanie z basenu
(druk “Zgoda” do pobrania u wychowawców). Opiekun płaci za bilet dla siebie.

Pliki do pobrania

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl