Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Opłaty za obiady za maj 2018 r.
Uczniowie: 90,00 zł
Nauczyciele: 144,00 zł
Wpłaty  proszę dokonać do 10.05.2018 r. na konto szkoły:
ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

Aktualności