Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

 

1. Opłaty za obiady za czerwiec 2017 r. 

Uczniowie: 56,00 zł           

Nauczyciele: 98,00 zł

Wpłaty  proszę dokonać  do 10.06.2017 r. na konto szkoły:

 ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

 • Raciborska Gala Młodych Talentów

Raciborska Gala Młodych Talentów  30 maja 2017 r.

 1. Raciborska Gala Młodych Talentów jest imprezą kulturalną organizowaną przez Przewodniczącego Rady Miasta Raciborza.
 2. Gala nie ma statusu konkursu.
 3. Uczestnicy gali otrzymują dyplom.
 4. Gala odbywa się raz w roku.
 5. Gala prezentuje osiągnięcia artystyczne uczniów w kategoriach:
 • taniec,
 • śpiew,
 • gra na instrumencie,
 • recytacja,
 • aktorstwo,
 •  plastyka,
 • inne dyscypliny artystyczne,
 1. Uczestnikami gali są uczniowie uczęszczający do szkół oraz domów kultury w Raciborzu.
 2. Dopuszcza się do gali uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej
  do klasy maturalnej włącznie.
 3. Uczestnik powinien wykazać się pierwszym, drugim lub trzecim miejscem
  w konkursie przynajmniej wojewódzkim.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z gali, jeśli nie ma wiarygodnego źródła potwierdzającego sukces.
 5. Uczestnik gali może być zaproszony do następnej edycji, pod warunkiem, że przynajmniej powtórzy swój sukces.
 6. Zgłoszenie uczestnika następuje na przygotowanym przez organizatora formularzu.
 7. Zgłaszający uczestnika do gali jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia blankietu zgłoszenia.
 8. Czas prezentacji określa organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo przesłuchania zgłoszonych uczestników.
 10. W przypadku zbyt licznych zgłoszeń w którejś kategorii organizator zastrzega sobie prawo do łączenia występów.
 11. Zgłoszenie uczestnika do udziału w gali jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie artystycznej koncepcji występu opracowanej przez organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania jednej pracy plastycznej uczestnika (dotyczy plastyki) w celu zorganizowania jubileuszowej wystawy.
 13. Warunkiem uczestnictwa w Raciborskiej Gali Młodych Talentów w dziedzinie „plastyka” jest wykazanie się przez uczestnika znacznym dorobkiem artystycznym (oprócz pracy nagrodzonej uczestnik powinien zaprezentować swoje inne prace).
 14. Terminy przyjmowania zgłoszeń, prób i przesłuchań określa organizator.
 15. Spóźnienie zgłoszenia eliminuje możliwość uczestnictwa w gali w danym roku.
 16. W czasie prób i prezentacji uczestnik gali pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego lub rodziców.
 17. Uczestnicy RGMT lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz fotografii wykonanych podczas uroczystości na potrzeby przeprowadzenia i promocji gali - zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 962 ze zm.)

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2017 roku (u dołu strony Karta zgłoszenia/plik ddo pobrania)

 

Szkoła Podstawowa nr 13  im. Stanisława Staszica

ul. Staszica 12, 47 – 400 Racibórz   tel/fax 32 415 33 24

e mail: sp13raciborz@poczta.onet.pl    www.sp13raciborz.szkolnastrona.pl

informacja o gali: Andrzej Rosół, tel 606 982812, e - mail kwabramor@wp.pl

 • Rekrutacja do klasy I.

Uprzejmie prosimy rodziców dzieci zapisanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 o złożenie oświadczenia (do pobrania w zakładce Zasady rekrutacji do klasy I) o woli przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej nr 13. Oświadczenie powinno zostać złożone w sekretariacie szkoły w dniach 11-12 kwietnia 2017 r.

Uczeń naszej szkoły Kuba Samaruk z klasy 2a zajął II miejsce podczas powiatowego konkursu "Mistrz Rozrywek Umysłowych"  w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu. Kubę do konkursu przygotowała wychowawczyni Pani Renata Muzyk. Serdecznie gratulujemy! 

Wicemistrz rozrywek umysłowych
czytaj więcej
 • Ogłoszenie

Dzień 02.05.2017 r. (wtorek) jest dniem wolnym w naszej szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
Obiady nie będą wydawane.

 • Sukces matematyczny

W konkursie „Matematyka na 5 w G5" startowało 39 uczniów klas V-VI szkół podstawowych z trzynastu placówek z terenu całego powiatu raciborskiego. Nasza drużyna w składzie:: Milena Gnot, Laura Papiernik i Miłosz Kędzior zajęła I miejsce i zdobyła Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 5.

Uczennice Milena Gnot  i Laura Papiernik  zajęły indywidualnie II miejsce.

Zwycięską drużynę przygotowały nauczycielki Irena Procek i Justyna Wydra. Gratulujemy serdecznie!

Sukces matematyczny

Zapraszamy do „Szczęśliwej Trzynastki”,

 

 

 Zapisy do klas I, również telefonicznie:


324153324


Zapewniamy:

 • wykształconą kadrę pedagogiczną,
 • bardzo dobrze wyposażone, multimedialne, kolorowe klasy lekcyjne, salę zabaw oraz plac zabaw,
 • naukę języka angielskiego i niemieckiego,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia sportowe dla chłopców w klubie sportowym ,,Unia",
 • naukę pływania,
 • kółko szachowe, teatralne, plastyczne, zajęcia komputerowe, SKS,
 • opiekę w świetlicy szkolnej od 6.45 - 16.30
 • opiekę medyczną,
 • indywidualne szafki dla uczniów
 • dzieci objęte są programami unijnymi „Pij mleko”, „Owoce w szkole” oraz „Szkoła bez przemocy”.

 

Nasi uczniowie: 

 • zdobywają czołowe miejsca w konkursach ogólnopolskich,
 • wyjeżdżają na ciekawe wycieczki,
 • zimą, chętni, uczą się jeździć na nartach i łyżwach,
 • biorą udział w zajęciach teatralnych

 

 

Zapisy do klas I
czytaj więcej
 • Przerwa świąteczna

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

 

Przerwa świąteczna rozpoczyna się w tym roku 13 kwietnia 2017 r. (czwartek) i potrwa do 18 kwietnia 2017 r. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych.

Dla dzieci, których rodzice/opiekunowie będą pracować podczas trwania przerwy świątecznej, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

 

Świetlica czynna będzie w godzinach:

 

13.04.2017 r. ( czwartek) od 7:00-15:00

14.04.2017 r. (piątek) od 7:00- 15:00

18.04.2017 r. (wtorek) od 7:00-15:00

 

Stołówka w tych dniach będzie nieczynna.

 

Bardzo proszę rodziców/opiekunów, zainteresowanych udziałem dziecka w proponowanych zajęciach o złożenie do dnia 7 kwietnia 2017 r., pisemnego podania do dyrektora szkoły wraz z podaniem daty i godzin, w czasie których dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy szkolnej.

Pliki do pobrania

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl