Rada Rodziców

 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przewodniczący Rady Rodziców:    Pych Anna

Zastępca:                                            Ziemkiewicz Sabina

 Sekretarz:                                          Majewska Anita                              

Obsługa księgowa:                             Jania Joanna

 

Przewodniczący klasowi :

Niestrój Justyna                                     - klasa I a

Krzyżanowska Agata                             - klasa I b

Kwiotek Danuta                                     - klasa II a

Tworek Anita                                         - klasa II b

Śliwińska Wioletta                                  - klasa II c

Bilińska Marzena                                   - klasa II d

Bogusz Anna                                          - klasa II e  

Kosik Lidia                                             - klasa III a

Kuc Magdalena                                       - klasa III b

Molenda Dariusz                                    - klasa III c

Delong Anna                                          - klasa IV a

Strojny Dariusz                                      - klasa IV b

Kanclerz Beata                                       - klasa IV c

Pych Anna                                              - klasa V a

Majewska Anita                                     - klasa V b

Brodala Ewelina                                     - klasa VI a

Parobiec Barbara                                   - klasa VI b

Kolonko Anna                                        - klasa VI c