Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:    Pych Anna

Zastępca:                                            Strojny Dariusz

Sekretarz:                                           Kobylak Ewa                              

Obsługa księgowa:                             Jania Joanna

 

Przewodniczący klasowi :

Orzechowska Izabela                             - klasa I a

Strojny Dariusz                                      - klasa I b

Klimek-Brakowiecka Żaneta                 - klasa I c

Niestrój Justyna                                     - klasa II a

Mazur Edyta                                          - klasa II b

Mrasek Marcin                                       - klasa III a

Ziemkiewicz Sabina                               - klasa III b

Śliwińska Wioletta                                  - klasa III c

Bilińska Marzena                                   - klasa III d

Bogusz Anna                                          - klasa III e

Subocz Barbara                                       - klasa IV a

Kuc Magdalena                                        - klasa IV b

Kania-Kała Agnieszka                           - klasa IV c

Delong Anna                                          - klasa V a

Strojny Dariusz                                      - klasa V b

Skoczewska Barbara                              - klasa V c

Pych Anna                                              - klasa VI a

Kędzior Edyta                                        - klasa VI b

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu  prosi o uiszczanie składek bezpośrednio na konto Rady Rodziców 

BS o/Racibórz       63 8475 0006 3001 0015 2594 0001

W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia,  klasa.