Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Opłaty za obiady za maj 2018 r.
Uczniowie: 90,00 zł
Nauczyciele: 144,00 zł
Wpłaty  proszę dokonać do 10.05.2018 r. na konto szkoły:
ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

Aktualności

 • Konkurs ortograficzny

  20 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "Mistrz ortografii". 

  Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich z ośmiu raciborskich szkół podstawowych, wyłonieni w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych. Konkurs składał się z 2 etapów: dyktanda...

 • Asy III klasy

  15 kwietnia 2013 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbył się VII Miejski i Powiatowy Turniej "Asy III klasy". Tematyka tegorocznych zmagań uczniów dotyczyła hasła: "Jesteśmy Polakami i Europejczykami" i nawiązywała do otrzymanej przez Unię Europejską w 2012 r....

 • Konkurs "Mam talent"

  Już od kilku tygodni uczniowie wiedzieli, że w szkole zorganizowany będzie konkurs „Mam talent”. Zgłosiło się wielu chętnych z różnymi talentami. Eliminacje przeszło10 uczestników indywidualnych i 5 zespołów.

  Wczesnym rankiem, 19 kwietnia cała szkoła zgromadziła się w sali...

 • Dni Olimpijczka

  Racibórz jest organizatorem Centralnych Obchodów "Dni Olimpijczyka". Imprezie patronuje Polski Komitet Olimpijski, który doceniając 25. letnią działalność Klubu Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu, postanowił przyznać organizację uroczystych obchodów Miastu Racibórz i Powiatowi...

 • Wiosna w SP13

  Uczniowieklas I-III wystąpili 5 kwietnia przed dziećmi z Przedszkola Nr12 z przedstawieniem pt. "Brzydkie kaczątko". Dzisiaj to samo zaprezentowali uczniom klas I-IV. Widzowie gromkimi oklaskami nagrodzili młodych aktorów, ale najwięcej radości sprawił wszystkim taniec "Kaczuchy"...

 • Dzień otwarty

  16 marca o godz. 10.00 dyr. Bogusława Małek powitała gości zgromadzonych w sali gimnastycznej, krótko przedstawiła ofertę edukacyjną szkoły i zaprosiła do obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez uczniow klas I-III. Dzieci przygotowały dla swoich młodszych kolegów i koleżanek...