Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor szkoły wydała zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych.