Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Opłaty za obiady za październik 2017 r.
Uczniowie: 84,00 zł
Nauczyciele: 147,00 zł
Wpłaty  proszę dokonać  do 10.10.2017 r. na konto szkoły:
ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

Aktualności